boy’s thought podcast

EP71 : 3 คุณสมบัติสำคัญในคำขวัญวันเด็ก (ที่ผู้ใหญ่ก็ควรมี)

January 10, 2020

EP นี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากการย้อนกลับไปดูคำขวัญวันเด็กตั้งแต่ปี 2499-2563 แล้วค้นหาคำซ้ำ ๆ ที่ปรากฏบ่อย ๆ ในคำขวัญวันเด็ก จนกระทั่งได้ออกมาเป็น 3 คุณสมบัติยอดฮิต ซึ่งปรากฏว่าคือคุณสมบัติเดียวกันกับที่ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ควรจะมี เพื่อใช้ในการสร้างชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App