boy’s thought podcast

EP76 : เราเล่นโซเชียล หรือโซเชียลเล่นเรา?

February 14, 2020

EP ผมได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่โซเชียลมีเดียมอบให้เรา จริงอยู่ข้อดีนั้นมีมากมาย แต่ข้อที่ต้องระวังในการใช้โซเชียลมีเดียก็มีไม่น้อย เพราะมันได้สร้างความคิดและพฤติกรรมบางอย่างให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ การตัดสิน หรือการแบ่งแยก ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องมีสติรู้เท่าทัน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App